Hvem kan blive medlem og hvad koster det?

Et medlemsskab hos Landsforeningen Autisme er personligt. Kontingentet koster kr. 350 pr. år, hvoraf de kr. 100 går til Kredsforening Sydvestjylland. Foreningsmedlemmer kan være forældre og pårørende til børn, unge og voksne med Autisme. Andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål, er naturligvis også meget velkomne.

HVAD FÅR JEG FOR MIT KONTINGENT?

• Målrettede og underholdende arrangementer på autisternes præmisser • Informative og motiverende kurser • Mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet, både som bestyrelsesmedlem og ved generalforsamlinger • Jævnlige opdateringer indenfor videnskabens verden, kommunale tiltag o.a. relevante og aktuelle informationer • Hjælp og vejledning ift. diagnose, socialrådgivning, bisidder m.m. • Mulighed for, at møde andre familier med lignende udfordringer i hverdagen • Mulighed for at blive en del af forskellige netværksgrupper, der kan lære dig mere om diagnosen • Mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde her på siden og modtage nyhedsbreve

PLANLAGTE AKTIVITETER

I KREDSFORENING SYDVESTJYLLAND

02.12.2021

Cafémøde i Billund

Kl 18:30-20:30, Frivilligcenter Billund, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme. Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage. Tilmelding via facebook eller på mail: info@kredssydvest.dk

12.01.2022

AFLYST - Cafémøde i Esbjerg

Kl 18:30-20:30, Frivillighuset Vindrosen Exnersgade 4, 6700 Esbjerg

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme. Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage. Tilmelding via facebook eller på mail: info@kredssydvest.dk

07.02.2022

Cafémøde i Vejen

Kl 18:30-20:30 Huset frivilligcenter og selvhjælp Vejen Østergade 2, 6600 Vejen

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme. Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage. Tilmelding via facebook eller på mail: info@kredssydvest.dk

Se mere her

10.03.2022

Cafémøde i Varde

Kl 18:30-20:30, Frivillighuset Varde Storegade 18, 6800 Varde

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme. Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage. Tilmelding via facebook eller på mail: info@kredssydvest.dk

16.03.2022

Generalforsamling

Kl 18:30 Frivilligcenter Billund, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted

Fællesspisning fra 18:30-19:30 derefter generalforsamling fra 19:30

Mere info senere

02.04.2022

Autisme Konference Dag

Kl 10:00-16:00 SAGRO, Jens Traums Vej25, 6705 Esbjerg Ø

Mere info senere

Efteråret 2022

Foredrag med Lars Jacobsen

Mere info senere

Café møder rundt om
i vores kreds

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme.

Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage, men meld jer gerne til via facebook eller på mail: helleje@autismeforening.dk

Der vil altid deltage en fra bestyrelsen eller vores bisidder. Du kan læse mere om møderne og se datoer i vores aktiviteter eller via vores facebookgruppe

Vi i Kreds Sydvest kan også tilbyde
bisidning til alle vores medlemmer

Hvad er bisidning. En bisidder er et ekstra par øre når du skal til et møde med en offentligt forvaltning, skole, børnehave eller læge mm. Ifølge forvaltningsloven har alle ret til, at have en bisidder med. Bisidderen læser ikke sagsagter medmindre I direkte aftaler det. En bisidder kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål og holde styr på, hvad der er blevet sagt og besluttet under mødet.
Vores bisidderen kan som regel frigøre sig med kort varsel for at deltage i møderne.

Vi har netop oprette et bisidderkorps, der har gennemgået et kursus arrangeret af Landsforeningen Autisme sammen med Frivillighed.dk.
Vores bisidder er også en del af et bisiddernetværk i Landsforeningen Autisme, hvor de kan sparre og udveksle erfaringer med hinanden. Vores bisidder kan også sparrer og henter viden ved den socialrådgiver der er ansat ved Landsforeningen.

Overvejer du som medlem, om du har brug for en bisidder, bedes du kontakte os på mail: susanne@autismeforening.dk eller på mobil: 20 33 33 72

Foreningens bestyrelse:

Marije J.

Formand

marije@autismeforening.dk

Mathias O.

Webadministrator

mathiasol@autismeforening.dk

Helle J.

Kasserer

helleje@autismeforening.dk

Torben C.

Bestyrelsesmedlem

torbenca@autismeforening.dk

Anja H.

Bestyrelsesmedlem

anja@autismeforening.dk

Leo C.

Bestyrelsesmedlem

leoch@autismeforening.dk

Dorthe R.

Bestyrelsesmedlem

dorthera@autismeforening.dk

Karen O.

Suppleant

karenob@autismeforening.dk

Dorte E.

Suppleant

dorteer@autismeforening.dk

Se en liste over foreningens samlede referater samt vedtægter her

KREDSFORENINGENS KONTAKTINFO

Frivillighuset Vindrosen

Exnersgade 4

6700 Esbjerg, Danmark

autisme@kredssydvest.dk

facebookgruppe: Autisme Kreds Sydvest

OBS!

Der kan ikke køres fra Gammelby Ringvej til Exnersgade. Istedet skal man benytte Estrupvej/ rute 24.

Der er ikke mange parkeringspladser ved Vindrosen, men der kan parkeres på begge sider i Exenersgade, eller ved Rema 1000 på den anden side af Gammelby Ringvej.

SOCIALRÅDGIVER

Landsforeningens socialrådgiver, Charlotte Nielsen, har træffetid: mandag-fredag fra kl. 10-12 og tirsdag fra kl. 17-19

61 28 45 77

socialraadgiver@autismeforening.dk

LANDSFORENINGEN

Banestrøget 19-21, 2630 Taastrup

70 25 30 65

kontor@autismeforening.dk

BUM

BUM er Landsforeningen Autismes tilbud til børn og unge, der gerne vil have et frirum hvor det at have autisme er helt almindeligt.

Find dem på facebook her

06.01.2020

Cafémøde i Esbjerg

Kl 18:30-20:30 Exnersgade 4, 6700 Esbjerg

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme. Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage. Tilmelding via facebook eller på mail: Hannej@kredssydvest.dk

Se mere her

01.06.2021 - Kun for medlemmer

Webinar "Autisme og Isolation"
v/ afdelingsleder Annette Møller, Autismecenter Nord-Bo

Kl 18:00-21:00, Online på Zoom

Kurset belyser de problemstillinger, der ofte ligger til grund for, at en person med autisme kan ende i isolation. I denne sammenhæng handler det om isolation som en overlevelses- eller mestringsstrategi når personen udfordres i de krav og forventninger han eller hun mødes med.

Isolationen kan være svær at bryde og medfører ofte stor frustration hos forældre og pårørende. Underviseren vil belyse årsager til isolationen, og der vil ligeledes blive givet bud på hvordan man kan arbejde med at bryde den.

Webinaret foregår på Zoom og der er plads til 100 deltagere. Ved tilmelding modtager du et link til webinaret og en beskrivelse af hvordan man bruger webinaret. Tilmelding via mail: Hannej@kredssydvest.dk senest 25/05/2021

06.06.2021

Køer på græs - Kun for børn med autisme og deres familie.

Den 6.6.2021 skal køerne på græs, det starter kl 10.30 og koster 50 kr pr familie, som skal betales den 5.6.2021 (MobilePay 51 51 37 33)
Der er P-plads til dem som vil ud af bilen, der er også mulighed for at blive i bilen, det er muligt at gå eller køre efter poster, skal man dog køre / gå gennem stalden skal der fremvises et corona pas fra alle over 15 år.

Du er velkommen til selv at have madpakke og drikke, med.
Der vil være mulighed for at sidde ved bord/bænke (I egen familie corona bobbel )
Der vil være mulighed for at købe pølser og brød og sodavand/øl
Mundbind er IKKE påkrævet
Leg i halmballer er på eget ansvar
Traktor tur bliver kun én familie af gangen
Der vil også være mulighed for at købe, mælk, ost og smør

10.06.2021

Generalforsamling

Kl 18:30 Krosvinget 1, Fåborg, 6818 Årre

Grundet corona har vi kun plads til 25 deltagere, derfor opfordrer vi til at der kun deltager én person pr. husstand.
Det er påkrævet at man kan fremvise en negativ corona-test eller et gyldigt corona-pas for at deltage i arrangementet.

Tilmeldingsfristen er den 1. juni, som sker til: Hannej@kredssydvest.dk
Husk at notere hvorvidt der deltages til spisning eller ej.

15.06.2021

Online Cafémøde

Kl 19:00-21:00 Online

Tilmelding nødvendig, fristen er den 12. juni, tilmelding til: Hannej@kredssydvest.dk
Skriv navn og ”cafe møde” så får du et link tilsendt.

Uge 28

Parasport Sportsskole

Tirsdag-fredag kl. 09:45-14:30

Sportsskolen i Varde er for børn og unge i alderen 6-17 år med handicap (f.eks. udviklingshandicap, fysisk handicap, synshandicap, autisme eller ADHD). Deltagere med et personligt hjælperbehov skal have egen hjælper med.
Online tilmelding på www.parasport.dk/aktiviteter/boern-unge/sportsskoler Tilmeldingsfrist den 15. juni 2021.

08.02.2020

Søskende dag

Kl 11-16 Møllevej 1, i Fåborg, 6818 Årre

Dagen er til søskende til en med en autisme diagnose. Ingen aldersgrænse. Forældre er også velkommen. Der vil være en forældre hjørne med kaffe og kage og pizza selvfølgelig.

Se mere her

04.03.2020

Cafémøde i Varde

Kl 18:30-20:30 Storegade 25B, 6800 Varde

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme. Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage. Tilmelding via facebook eller på mail: Hannej@kredssydvest.dk

Se mere her

20.02.2020

Foredrag "Autisme & kost" - UDSOLGT

Kl 19:00-21:00 Østergade 2, 6600 Vejen

Foredrag med Anne Mette Rosendal Rasmussen. Omkring autisme spektrum forstyrrelser og sensoriske/taktile problemstillinger ift kost følger heraf. Hvordan man kan arbejde med kosten ift det, men også hvordan man kan motivere og arbejde med kosten via noget struktur og andre pædagogiske virkemidler. Plads til 45 personer. 25 for medlemmer / 50 for ikke-medlemmer.

Se mere her

12.11.2020

Cafémøde i Varde

Kl 18:30-20:30, Frivillighuset Varde, Storegade 25B, 6800 Varde

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme. Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage. Tilmelding via facebook eller på mail: Hannej@kredssydvest.dk

Se mere her

14.11.2020

Skydesimulator

Kl 11:00-13:00, Varde Jagt & skydesimulator, Armvangvej 14, 6800 Varde

(For børn fra 11 år, unge og voksne) Autismeforening Sydvestjyllands kreds inviterer hermed til en hyggeeftermiddag med skydesimulator. Varde jagt og skydesimulator er et professionelt jagttrænings system med meget realistiske jagtscener. Der skydes med realistisk udseende attrap våben såsom pistol, jagtgevær og riffel. Der vil være instruktør til stede, som kender til børn med ASF, og som vil guide os i løbet af arrangementet.

Se mere her

25.11.2020

Info om Fleksløntilskud - UDSKUDT TIL SENERE DATO

Kl 18:30

Mere info kommer snarest

03.12.2020

Cafémøde i Grindsted

Kl 18:30-20:30, Frivilligcenter Billund, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted

En aften for alle som har autisme på livet, er pårørende på et eller anden måde eller har andre relationer til autisme. Vi mødes uforpligtende og snakker om det, vi har lyst til over en kop kaffe mm. Det er gratis at deltage. Tilmelding via facebook eller på mail: Hannej@kredssydvest.dk

Se mere her